Snerydningsordning
Ordningen vedtages for 1 år af gangen på den årlige generalforsamling.

Ordningen er på generalforsamlingen 2018 blevet atter vedtaget.

Ordningen koster pt. kr. 200,00 pr. grundejer, som opkræves sammen med kontigentet. (opkræves ikke i 2017). Dette beløb dækker ca. 10 gange rydning/saltning af vores veje og der kan , om nødvendigt, blive opkrævet yderligere til ordningen i tilfælde af hård vinter.

Ordningen fungerer på den måde, at der rekvireres rydning/saltning efter behov, og det er Vejudvalget der på de enkelte dage afgør dette.

Snerydningsordningen dækker alene vejene – ikke fortove, stier og andet. Snerydningsordningen fritager IKKE den enkelte grundejer for dennes forpligtelse til snerydning og glatførebekæmpelse. Den enkelte grundejer har pligt til at rydde og glatførebekæmpe fortove og veje (ud til midten) omkring ens parcel. Snerydningsordningen er alene ment som en hjælp til dette.