Lange maren
På generalforsamlingen i marts 2009, blev det besluttet at etablere et Lange Maren udvalg, som består af alle grundejere med grund ud til Lange Maren.
Udvalgets opgave er at arrangere 2 årlige arbejdsdage hvor vandløbet i Lange Maren oprenses og der fældes og beskæres efter behov.

Arbejdsdagene er for alle grundejerforeninges medlemmer, da vedligeholdelsespligten af Lange Mange er grundejerforeningens ansvar.